Kategórie

Priemyselné axiálne ventilátory nástenné

Priemyselné axiálne ventilátory nástenné

Priemyselné axiálne ventilátory,priemyselné ventilátory s axiálnou lopatkou,priemyselné ventilátory radiálne,priemyselné ventilátory na odvetranie do kaviarne,priemyselné ventilátory na odvetranie priemyselných hál.
Priemyselné axiálne ventilátory sú určené pre ventilačné systémy do rôznych priestorov, kde je požadovaná vysoká sacia kapacita pri relatívne nízkom systémovom odpore.
Priemyselné axiálne ventilátory môžu byť použité pre priame odsávanie vzduchu.Axiálne priemyselné ventilátory  môžu byť namontované na vonkajších stenách.Skelet priemyselného ventilátora  je vyrobený z pozink.plechu natreté polymérovou vrstvou.. Svorkovnica je vybavená káblom pre vzdialené pripojenie.Jednofázový asynchrónny motor je vybavený tepelnou ochrana proti prehriatiu s automatickým reštartom, rovnako ako s guličkovými ložiskami pre dlhšiu životnosť.